Sukcesja – co to jest?

Sukcesja w biznesie odnosi się do procesu przeniesienia kontroli i zarządzania firmą z jednej generacji na kolejną. Ma miejsce, gdy założyciel lub obecny właściciel firmy decyduje się na wycofanie się z prowadzenia działalności i przekazanie jej w ręce swojego następcy lub grupy następców. Może mieć różne formy i zależy od specyfiki firmy oraz preferencji założyciela. Mogą to być:

Sukcesja rodzinna

W tej formie kontroli i zarządzania firmą przejmuje członek rodziny, najczęściej dziecko założyciela. Sukcesja rodzinna jest często związana z zachowaniem kontynuacji i dziedziczeniem rodzinnego przedsiębiorstwa.

Menedżerska sukcesja

W tym przypadku osoba spoza rodziny, ale związaną z firmą, np. wysoko postawiony menedżer, przejmuje kontrolę nad biznesem. Często dzieje się tak w przypadku braku zainteresowania lub umiejętności potomków założyciela do kontynuacji rodzinnego biznesu.

Sukcesja zewnętrzna

W tej formie firma zostaje sprzedana lub przekazana zewnętrznej osobie lub podmiotowi, na przykład innemu przedsiębiorcy, inwestorowi lub konkurencyjnej firmie.

Jest ważnym etapem dla długoterminowego rozwoju firmy. Powinna być odpowiednio zaplanowana i przygotowana, aby minimalizować zakłócenia w działalności i zapewnić kontynuację sukcesu firmy po odejściu założyciela. Sukcesja wymaga starannego przemyślenia strategii, szkolenia i wsparcia dla następcy, a także zabezpieczenia finansowego i prawnego. Warto podkreślić, że sukcesja w biznesie to nie tylko przekazanie kontroli nad firmą, ale także wartości, wizji i kultury organizacyjnej, które są często ściśle powiązane z założycielem. Przygotowanie następcy do objęcia roli lidera w biznesie to kluczowy element sukcesji.

Sukcesja – dla kogo jest?

Sukcesja w biznesie jest istotna dla różnych grup interesariuszy. Oto kilka przykładów:

Założyciele właściciele firmy

Sukcesja daje im możliwość odejścia z prowadzenia firmy w sposób kontrolowany i zapewnia kontynuację dziedzictwa biznesowego. Mogą skoncentrować się na innych interesach, przejść na emeryturę lub zaangażować się w inne projekty, mając pewność, że firma pozostanie w dobrych rękach.

Następcy

Sukcesja daje szansę następnym pokoleniom, zarówno członkom rodziny, jak i zewnętrznym menedżerom, na objęcie kluczowej roli w biznesie. Następcy mogą rozwijać swoje umiejętności przywódcze i mieć szansę wprowadzenia własnych innowacji i strategii. Może być dla nich sposobem na zrealizowanie swoich ambicji zawodowych.

Pracownicy

Sukcesja może wpływać na pracowników firmy, ponieważ zmiana w zarządzie może przynieść nowe podejście do zarządzania, zmiany w strukturze organizacyjnej lub kulturze firmy. Pracownicy mogą odczuwać pewność, jeśli widzą, że firma jest odpowiednio przygotowana na kontynuację działalności po odejściu założyciela.

Klienci i partnerzy biznesowi

Sukcesja może wpływać na klientów i partnerów biznesowych, zwłaszcza jeśli mają silną relację z założycielem firmy. Właściwe przekazanie władzy w firmie może zapewnić ciągłość obsługi klienta i utrzymanie relacji handlowych.

Społeczność lokalna

Może mieć również wpływ na lokalną społeczność. Firmy często stanowią ważną część społeczności, zatrudniają lokalną siłę roboczą i mogą być zaangażowane w działalność charytatywną lub społeczną. Sukcesja może wpływać na kontynuację tych działań i wpływ na lokalne środowisko.

Podsumowując, sukcesja w biznesie ma znaczenie dla założycieli, następców, pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej. Dbałość o odpowiednie planowanie i przeprowadzenie sukcesji może przyczynić się do utrzymania stabilności, kontynuacji działalności i rozwoju firmy.

Sukcesja w biznesie a fundacja rodzinna

Sukcesja w biznesie i fundacja rodzinna są dwiema różnymi koncepcjami, ale mogą być ze sobą powiązane w kontekście planowania długoterminowego i przekazywania zarządzania oraz mają pewne wspólne elementy. Oto kilka informacji na ten temat:

Sukcesja w biznesie

Jak wcześniej wspomniano, sukcesja w biznesie odnosi się do przekazania kontroli i zarządzania firmą z jednej generacji na kolejną. Jest to proces planowania i przygotowania następcy, który może być członkiem rodziny lub zewnętrznym menedżerem. Ma na celu zapewnienie ciągłości działalności firmy po odejściu założyciela.

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to organizacja non-profit, której celem jest zarządzanie majątkiem rodziny oraz realizacja misji charytatywnych lub społecznych. Fundacje rodzinne mogą być utworzone przez przedsiębiorców i ich rodziny, aby zarządzać aktywami finansowymi pochodzącymi z sukcesji biznesowej. Często fundacje rodzinne służą jako narzędzie planowania sukcesji i utrzymania jedności rodziny wokół wspólnych wartości.

Powiązania między sukcesją w biznesie a fundacją rodzinną

Fundacje rodzinne mogą być narzędziem dla założycieli biznesu do przekazania majątku, zarządzania nim oraz kontynuacji ich dziedzictwa poprzez realizację misji charytatywnych. W niektórych przypadkach fundacja rodzinna może działać jako właściciel firmy lub posiadać udziały w firmie, co zapewnia kontinuum zarządzania i kontrolę nad jej kierunkiem.

Fundacja rodzinna może również służyć jako instrument planowania sukcesji, gdyż może być stosowana jako mechanizm przenoszenia aktywów biznesowych na następną generację. Dzięki fundacji rodzinnej, można skonstruować odpowiednią strukturę zarządzania i przekazania majątku oraz przeprowadzić stopniową lub kontrolowaną sukcesję w firmie.

Ważne jest, aby uwzględnić zarówno cele biznesowe, jak i cele charytatywne lub społeczne w planowaniu sukcesji i zakładaniu fundacji rodzinnej. Współpraca między zarządzaniem biznesowym a fundacją rodzinna może zapewnić harmonijne przeniesienie zarządzania i kontynuację dziedzictwa biznesowego w długim okresie czasu.

Sukcesja sposobem na ochronę majątku prywatnego

Sukcesja w biznesie może być jednym ze sposobów ochrony majątku prywatnego, zwłaszcza jeśli jest prawidłowo zaplanujemy i wykonanamy. Oto kilka sposobów, w jakie sukcesja w biznesie może przyczynić się do ochrony majątku prywatnego przedsiębiorców:

Przekazanie majątku w ramach struktury prawnej

Sukcesja w biznesie może być okazją do przekazania aktywów biznesowych na rzecz następców poprzez odpowiednie struktury prawne, takie jak spółki rodzinne lub fundacje rodzinne. Te struktury mogą pomóc w zabezpieczeniu majątku i zminimalizowaniu ryzyka utraty go w wyniku potencjalnych problemów, takich jak rozwody, roszczenia wierzycieli lub podatki sukcesyjne.

Dywersyfikacja majątku firmy

Sukcesja w biznesie może stanowić okazję do rozważenia różnych opcji inwestycyjnych, które pomogą zdywersyfikować posiadany majątek. Przekazanie kontroli nad firmą może umożliwić inwestowanie w inne branże, aktywa lub instrumenty finansowe, co pomaga zminimalizować ryzyko koncentracji majątku w jednym miejscu.

Planowanie podatkowe sukcesji

Sukcesja w biznesie daje możliwość przemyślanego planowania podatkowego. Skorzystanie z odpowiednich strategii, takich jak sukcesja rodzinna, korzystne struktury prawne lub ulgi podatkowe, można zminimalizować obciążenie podatkowe związane z przekazaniem majątku prywatnego. Ważne jest skonsultowanie się z ekspertem podatkowym w celu opracowania optymalnego planu podatkowego.

Planowanie spadkowe

Sukcesja w biznesie może być częścią planu spadkowego, który ma na celu kontrolowanie sposobu przekazywania majątku po śmierci. Poprzez odpowiednie planowanie testamentowe, można skierować aktywa biznesowe do wybranych spadkobierców lub korzystać z różnych instrumentów, takich jak zaufania lub fundacje, aby zapewnić kontrolę i ochronę majątku pośmiertnego.

Długoterminowa kontynuacja biznesu

Sukcesja w biznesie umożliwia długoterminową kontynuację firmy i generowanie dochodów dla następnego pokolenia. Utrzymanie zdrowego biznesu może pomóc w utrzymaniu i wzroście wartości majątku prywatnego, zapewniając stabilność finansową dla rodziny.

Należy pamiętać, że sukcesja w biznesie i ochrona majątku prywatnego to kompleksowe zagadnienia. Wymagają one bowiem profesjonalnego doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego. Ważne jest skonsultowanie się z odpowiednimi ekspertami, aby opracować spersonalizowany plan, uwzględniający indywidualne cele i potrzeby dotyczące zarządzania i ochrony majątku.

Sukcesja. Polskie firmy w liczbach.

1%

Zarządca sukcesyjny

Tylko 1% przedsiębiorców JDG wpisało zarządcę sukcesyjnego w CEIDG. 

100

ZgŁOSZEŃ miesięcznie

Tyle zgłoszeń o zgonie przedsiębiorców trafia średnio do CEIDG co miesiąc. 

3mln

MAJĄTEK PRYWATNY

Tyle jest działalności w której właściciel odpowiada całym majątkiem prywatnym.

69%

Firmy rodzinne

69% właścicieli firm deklaruje chęć przekazania firmy kolejnym pokoleniom

Sukcesja – konsultacja

Odpowiedz sobie sam na pytanie, czy istnieje ryzyko, że funkcjonowanie działalności Twojego przedsiębiorstwa może być zagrożone? Jeśli tak, lub brak Ci pewności, skorzystaj z darmowej konsultacji z doradcą i rozwiej swoje wątpliwości. 

Sprawdź sam konsultacja