Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny, znany również jako zarząd dziedziczący, odnosi się do procesu planowania i przygotowywania przejęcia władzy w firmie. Jest to strategia mająca na celu zapewnienie płynności i kontynuacji działań firmy po odejściu obecnych liderów, zwłaszcza gdy są to kluczowe stanowiska na najwyższym szczeblu zarządzania.

Cel zarządu sukcesyjnego

Głównym celem zarządu sukcesyjnego jest identyfikacja, rozwój i przygotowanie odpowiednich kandydatów do objęcia kluczowych stanowisk w organizacji w przypadku zmiany liderów. Proces ten obejmuje analizę umiejętności, doświadczenia i potencjału różnych pracowników, którzy mogliby być przyszłymi liderami.

Zarząd sukcesyjny – planowanie

Opiera się na planowaniu długoterminowym i jest często realizowany przy udziale zarządu oraz działów zasobów ludzkich. Może obejmować szkolenia, programy rozwoju kadr, mentoring oraz rotację stanowisk, aby zapewnić, że potencjalni następcy nabędą odpowiednie umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania firmą.

Kluczowe korzyści płynące z zarządu sukcesyjnego to:

Kontynuacja działalności

Zarząd sukcesyjny minimalizuje ryzyko przerw w funkcjonowaniu firmy po odejściu obecnych liderów poprzez przygotowanie odpowiednich następców.

Zachowanie wiedzy i doświadczenia

Proces ten umożliwia przekazanie istotnych informacji, wiedzy i doświadczenia z obecnych liderów firmy na przyszłe pokolenie.

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji daje pracownikom motywację i perspektywę rozwoju kariery i możliwość awansu, co z kolei wpływa na ich zaangażowanie i motywację do osiągania wyników.

Redukcja kosztów rekrutacji

Przygotowanie wewnętrznych kandydatów na stanowiska kierownicze pozwala uniknąć kosztów związanych z eksternalnymi procesami rekrutacyjnymi.

Ważne jest, aby zarząd sukcesyjny był procesem ciągłym i regularnie monitorowanym, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb organizacji oraz identyfikować nowe talenty. Dzięki temu organizacja może zbudować silną i zrównoważoną strukturę zarządzania, która przetrwa nawet po odejściu obecnych liderów.

Zarząd sukcesyjny dla kogo?

Zarząd sukcesyjny może być stosowany w różnych kontekstach i dla różnych typów organizacji. Przeważnie jest stosowany w dużych przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit oraz rodzinnych firmach. Obejmuje on przygotowanie odpowiednich następców na kluczowe stanowiska zarządcze.

Oto kilka przykładów, dla których zarząd sukcesyjny może być stosowany:

  1. Przedsiębiorstwa korporacyjne: W dużych korporacjach, jest stosowany, aby zapewnić płynność i kontynuację działalności po odejściu CEO, członków zarządu lub innych kluczowych liderów. Ma na celu minimalizowanie ryzyka zakłóceń w organizacji i zapewnienie sprawnego przejścia do nowego kierownictwa.
  2. Organizacje publiczne: W sektorze publicznym zarząd sukcesyjny jest istotny dla zapewnienia stabilności i ciągłości działań administracji publicznej. Może dotyczyć stanowisk takich jak burmistrz, dyrektor departamentu czy innych kluczowych decydentów.
  3. Organizacje non-profit: Zarząd sukcesyjny jest również ważny w organizacjach non-profit, takich jak fundacje, organizacje charytatywne czy stowarzyszenia. Zapewnienie sukcesji na stanowiskach zarządczych pozwala na ciągłość działań i kontynuację misji organizacji.
  4. Rodzinne firmy:  zarząd sukcesyjny w firmach rodzinnych  jest szczególnie istotny, ponieważ dotyczy przekazania kontroli i zarządzania z jednego pokolenia na kolejne. Proces ten obejmuje identyfikację i przygotowanie następców w rodzinie, aby kontynuować działalność i wartości firmowe.

W każdym z tych przypadków, zarząd sukcesyjny koncentruje się na przygotowaniu i rozwoju odpowiednich kandydatów na kluczowe stanowiska. Tak aby zapewnić kontynuację działalności i minimalizować ryzyko zakłóceń w organizacji po odejściu obecnych liderów.

Sukcesja. Polskie firmy w liczbach.

1%

Zarządca sukcesyjny

Tylko 1% przedsiębiorców JDG wpisało zarządcę sukcesyjnego w CEIDG. 

100

ZgŁOSZEŃ miesięcznie

Tyle zgłoszeń o zgonie przedsiębiorców trafia średnio do CEIDG co miesiąc. 

3mln

MAJĄTEK PRYWATNY

Tyle jest działalności w której właściciel odpowiada całym majątkiem prywatnym.

69%

Firmy rodzinne

69% właścicieli firm deklaruje chęć przekazania firmy kolejnym pokoleniom. 

Sukcesja – konsultacja

Odpowiedz sobie sam na pytanie, czy istnieje ryzyko, że funkcjonowanie działalności Twojego przedsiębiorstwa może być zagrożone? Jeśli tak, lub brak Ci pewności, skorzystaj z konsultacji z doradcą i rozwiej swoje wątpliwości. 
Sprawdź sam konsultacja

Napisz do nas:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodne z polityką prywatności.