Sukcesja w firmie

Na czym polega?

Według badań, aż 69% właścicieli firm, deklaruje chęć przekazania firmy kolejnym pokoleniom. 

Sukcesja w firmie. Znaczenie planowania sukcesji dla przyszłości firmy

Planowanie sukcesji jest kluczowym aspektem długoterminowego sukcesu sukcesji w firmie. Obejmuje ono identyfikację i rozwój pracowników wewnętrznych, którzy mają potencjał do objęcia kluczowych stanowisk kierowniczych w firmie. Proces planowania sukcesji zapewnia płynne przejście przywództwa i minimalizuje ryzyko w działalności firmy. Bez odpowiedniego planu sukcesji firma może stanąć przed poważnymi wyzwaniami, gdy kluczowi liderzy przejdą na emeryturę, zrezygnują lub odejdą.

Sukcesja w firmie w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie solidnego planu na przyszłość firmy. W tym artykule omówimy znaczenie planowania sukcesji i to, w jaki sposób może ono przynieść korzyści firmie w dłuższej perspektywie. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy dużej korporacji, inwestowanie w planowanie sukcesji jest mądrym posunięciem, które może się opłacić na niezliczone sposoby.

Sukcesja w firmie – korzyści z posiadania planu sukcesji.

Sukcesja w firmie – posiadanie planu sukcesji przynosi wiele korzyści dla organizacji. Oto kilka z nich:

Uniknięcie problemów w pracy firmy

Sukcesja w firmie poprzez planowanie pozwala na zachowanie ciągłość biznesu. Dzięki temu, że firma jest przygotowana na odejście kluczowych liderów, może zapobiec zakłóceniom w pracy firmy. Właściwe planowanie sukcesji w firmie  pozwala na łagodne przejście z jednej generacji liderów na kolejną.

Rozwój wewnętrznych pracowników

Planowanie sukcesji pozwala na rozwój wewnętrznych pracowników. Dzięki temu organizacja może skorzystać z wiedzy i umiejętności wewnętrznych pracowników, co pozwala na ciągły rozwój sukcesji firmy. Właściwie przeprowadzone planowanie sukcesji pozwala na identyfikację pracowników, którzy mają potencjał do objęcia kluczowych stanowisk w firmie.

Zwiększenie morale pracowników

Planowanie sukcesji może również zwiększyć morale pracowników. Kiedy pracownicy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój i ma plan na przyszłość firmy, są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Dzięki temu organizacja może zwiększyć wydajność pracy i osiągnąć lepsze wyniki.

Pozyskanie nowych pracowników

Posiadanie solidnego planu sukcesji może przyciągnąć nowych pracowników do organizacji. Potencjalni pracownicy widząc, że organizacja inwestuje w rozwój swoich pracowników i ma plan na przyszłość, są bardziej skłonni do złożenia aplikacji do pracy w takiej firmie.

Sukcesja w firmie – statystyki dotyczące planowania sukcesji

Według badania przeprowadzonego przez Society for Human Resource Management) tylko 23% firm w Polsce ma w pełni opracowany sukcesji w firmie. Ponadto tylko 14% pracowników uważa, że w ich firmach istnieją plany sukcesji. Zaskakująca jest również liczba firm, które nie mają żadnego planu sukcesji. Według badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review, tylko 11% firm ma w pełni opracowany plan sukcesji, a 60% firm w Polsce w ogóle nie ma takiego planu.

Statystyki te pokazują, że sukcesja w firmie nie jest w polskich firmach zabezpieczona na odpowiednim poziomie. Dlatego tak wiele firm napotyka trudności w momencie odejścia właścicieli lub wspólników. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, sukcesja w firmie jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu w każdej firmie.

Sukcesja w firmie – wpływ braku planu sukcesji

Brak sukcesji w firmie i odpowiedniego planu sukcesji może mieć poważne konsekwencje dla firmy. Oto kilka z nich:

Zakłócenia w pracy firmy

Bez właściwego zabezpieczenia sukcesji w firmie, organizacja może napotkać poważne trudności w momencie śmieci osób decyzyjnych w firmie. Zakłócenia w pracy firmy mogą wpłynąć na relacje z klientami, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do utraty klientów.

Utrata wiedzy i umiejętności

Brak planu sukcesji może prowadzić do utraty wiedzy i umiejętności. Kluczowi liderzy często posiadają wiedzę, którą trudno znaleźć wśród innych pracowników. Bez właściwej sukcesji w firmie ta wiedza i umiejętności zostaną utracone, co może wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Problemy finansowe

Brak planu sukcesji może prowadzić do problemów finansowych w firmie. Zakłócenia w pracy firmy mogą wpłynąć na wyniki finansowe organizacji. Ponadto, jeśli organizacja będzie musiała zatrudnić nowych liderów z zewnątrz, może to być kosztowne i prowadzić do problemów związanych z integracją.

Złe decyzje biznesowe

Bez sukcesji w firmie i odpowiedniego planu rozwiązań, organizacja może podejmować złe decyzje biznesowe. Nowi liderzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy i doświadczenia, co może prowadzić do podejmowania złych decyzji biznesowych. To może wpłynąć na wyniki finansowe organizacji i jej reputację na rynku.

Sukcesja w firmie – Kluczowe kroki do stworzenia planu sukcesji

Oto kilka kluczowych kroków, które należy podjąć, aby stworzyć właściwy plan sukcesji:

Identyfikacja i rozwój potencjalnych następców

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu sukcesji jest identyfikacja i rozwój potencjalnych następców. Organizacja musi zidentyfikować pracowników, którzy mają potencjał do objęcia kluczowych stanowisk w firmie. Następnie należy zapewnić im odpowiednie szkolenia i rozwój, aby przygotować ich do objęcia tych stanowisk.

Komunikowanie planu sukcesji interesariuszom

Kolejnym krokiem w tworzeniu planu sukcesji jest skuteczne komunikowanie go interesariuszom. Organizacja musi poinformować pracowników, klientów i innych interesariuszy o planie sukcesji i jego znaczeniu dla firmy. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i zapewnić ciągłość biznesu.

Unikanie najczęstszych błędów w planowaniu sukcesji

Istnieją pewne błędy, które organizacje często popełniają podczas planowania sukcesji. Należy unikać takich błędów, jak brak zaangażowania kluczowych liderów, brak jasno określonych celów i brak monitorowania postępów w planowaniu sukcesji.

Sukcesja w firmie – Rola technologii w planowaniu sukcesji

Sukcesja w firmie poprzez technologie może być wsparciem w firmie podczas procesu planowania sukcesji. Dzięki odpowiednim narzędziom technologicznym organizacja może łatwiej identyfikować i rozwijać potencjalnych następców. Ponadto technologia może pomóc w monitorowaniu postępów w planowaniu sukcesji i przesyłaniu informacji o planie sukcesji interesariuszom.

Sukcesja w firmie – podsumowanie

Planowania sukcesja w firmie jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu każdej organizacji. Dzięki właściwemu planowaniu sukcesji organizacja może uniknąć zakłóceń w pracy firmy, rozwijać wewnętrznych pracowników, zwiększyć morale pracowników i pozyskać nowych pracowników. Bez planu sukcesji organizacja może napotkać poważne trudności w momencie odejścia kluczowych liderów. Dlatego tak ważne jest, aby każda organizacja, bez względu na jej rozmiar, inwestowała w planowanie sukcesji.

Sukcesja – konsultacja

Odpowiedz sobie sam na pytanie, czy istnieje ryzyko, że funkcjonowanie działalności Twojego przedsiębiorstwa może być zagrożone?

Jeśli tak, lub brak Ci pewności, skorzystaj z darmowej konsultacji z doradcą i rozwiej swoje wątpliwości. 

Sprawdź sam konsultacja