Sukcesja audyt

Sukcesja audyt – w dziedzinie sukcesji biznesowej ma istotny wpływ na przekształcenia gospodarcze. Wyniki audytu często prowadzą do konkluzji dotyczącej potrzeby zmian w umowach i przebudowy gospodarczej.

Szukamy i wdrażamy rozwiązania, które pomogą naszym Klientom długofalowo zachować ciągłość firmy, a także zapewnią im dodatkowe korzyści. Skupiamy się nie tylko na tworzeniu strategii sukcesji firmy, ale także dbamy o inne aspekty prowadzenia biznesu, aby pomóc naszym Klientom w przechodzeniu od teraźniejszości do przyszłości.

test sukcesji konsultacja

Audyt sukcesja firmy

Z doświadczenia wiemy, że realizacja procesu sukcesji najczęściej dotyczy uregulowania spraw dziedziczenia w spółce oraz aportowania przedsiębiorstw jednoosobowych do spółek. Przed rozpoczęciem tego procesu zalecane jest wykonanie audytu sukcesji.

Dążymy do tego, aby właściciele firm zaczęli zdawać sobie sprawę z konieczności przygotowania planu sukcesji w swoich firmach i nieodkładania tego na później. Należy pamiętać, że im dłuższy czas upływa, tym trudniej zorganizować proces sukcesji. Czasem może to być problematyczne, gdy firma się rozbudowała lub gdy dochodzi do napięć między członkami rodziny lub wspólnikami. Po śmierci właścicieli firmy trudno o kontynuację, gdyż spadkobiercy lub pozostałe osoby bliskie nie mogą przejąć podejmowania decyzji. Każdy powinien zatem podjąć działania sukcesyjne i pamiętać, że im szybciej robi się to, tym lepiej i taniej.

Nasza kompleksowa usługa w dziedzinie sukcesji obejmuje zarówno reprezentację prawną, jak i gospodarczą. Nasze kompetencje w tym obszarze są ściśle związane z dokładnym badaniem aktualnych przepisów prawa spadkowego i prawa handlowego oraz najnowszych wyroków i stanowisk doktryny. To wsparcie podatkowe uzupełniają renomowani doradcy podatkowi, należący do naszego zespołu.

Dzięki wykonywaniu usług na terenie całej Polski znane jest nam stanowisko różnych sądów rejestrowych. Staramy się zapewnić naszym Klientom rozwiązania, które nie tylko odpowiadają ich potrzebom wobec wykonywanych czynności prawnych, ale są też zgodne z obecnymi przepisami. Nigdy nie rozważamy opcji dla Klienta, które to opcje są atrakcyjne wyłącznie pod względem medialnym i efektu marketingowego, lecz mają nieskuteczną lub niewykonalną natury prawnej lub faktycznej.

Doświadczenie zdobyte podczas wprowadzania rozwiązań sukcesyjnych pozwoliło nam przygotować się do radzenia sobie z różnymi sytuacjami i problemami. Bez obaw mówimy naszym Klientom, gdy planowane działanie jest niemożliwe do wykonania ze względu na panujące warunki prawne czy faktyczne. Jednocześnie szukamy idealnego sposobu na zrealizowanie ich decyzji, żeby dać im możliwość osiągnięcia ich celów.

Sukcesja audyt, jak przygotować się do rozmowy z nami?

Chcąc jak najlepiej przygotować się do naszej wstępnej konsultacji sukcesji oraz audytu sukcesyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy zestaw pytań. Zaczynamy proces od tej wstępnej konsultacji.

Stan rodzinny i cywilny przedsiębiorców/wspólników spółki:

 1. Stan cywilny;
 2. Ustrój majątkowy małżeński (np. wspólność ustawowa lub rozdzielność majątkowa);
 3. Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego?
 4. Liczba dzieci, w tym małoletnich;

Informacje o firmie

 1. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Czy jest to wpis do CEIDG dla jednoosobowej działalności?
 3. A może spółka cywilna? Jeśli tak, musimy poznać liczbę wspólników.
 4. Spółki osobowe, jak np. jawna lub komandytowa
 5. Spółki kapitałowe (sp. z ograniczoną odpowiedzialnością). Prosimy o podanie liczby wspólników dla tych typów firmy.

Dodatkowe informacje

 1. Wiek przedsiębiorcy/wspólników spółki;
 2. Czy przedsiębiorca/wspólnicy spółki mają pomysł na to, kto ma przejąć firmę/wejść do spółki po ich śmierci?
 3. Czy małżonek przedsiębiorcy/wspólników spółki współdziała w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie (np. umowa o pracę, zlecenia itd.)?
 4. Czy inni członkowie rodziny przedsiębiorcy/wspólników spółki współdziałają w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to którzy członkowie rodziny i na jakiej podstawie (np. umowa o pracę, zlecenia itd.)?
 5. Branża, główny przedmiot działalności;
 6. Czy w przedsiębiorstwie są:
  – nieruchomości,
  – decyzje administracyjne, np. licencje, zezwolenia, zgody, koncesje lub umowy dotacji)
  umowy kredytu  

Umów się na audyt.

UMÓW SPOTKANIE