Sukcesja firmy jednoosobowej

Na czym polaega?

Według badań, aż 69% właścicieli firm rodzinnych, deklaruje chęć przekazania firmy kolejnym pokoleniom. 

Sukcesja firmy jednoosobowej.

W Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza cieszy się ogromną popularnością, a według danych z CEiDG do takich przedsiębiorstw zarejestrowanych w latach 90-tych, jest ok. 230 tys. których właściciele mają obecnie więcej niż 65 lat.
Ponadto, prawie 1 mln z nich to firmy rodzinne, które stanowią ok. 36% polskich przedsiębiorstw i dostarczają 10% PKB naszego kraju. Z tego powodu bardzo ważnym aspektem w takich firmach jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, który zapewni kontynuację zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci właściciela.

Do niedawna, obowiązujące przepisy nie ułatwiały sukcesji w firmie w przypadku zmarłego przedsiębiorcy, gdyż jego śmierć oznaczała niemożność zachowania ciągłości działalności. Wprowadzenie ustawy o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwa Osoby Fizycznej z 5 lipca 2018 roku stało się odpowiedzią na ten problem.

Od tej daty, osoba prowadząca firmę może wskazać i zgłosić w CEIDG tzw. zarządcę sukcesyjnego. Jego zadaniem będzie przejmowanie spraw firmy, gdy powstaną formalności spadkowe. Niestety, w przypadku upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego ustanowienie zarządu sukcesyjnego nie jest możliwe, chociaż samo zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi żadnej przeszkody.

Po ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego, ciągłość działalności po śmierci przedsiębiorcy, określony jest poprzez podmiot do zarządzenia jego majątkiem tworząc „przedsiębiorstwo w spadku”. Nie posiada ono zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego, a jedynie skupia majątek pod kontrolą wyznaczonego zarządcy sukcesyjnego. Od tego momentu, ten zarządca przejmuje prawa i obowiązki poprzedniego przedsiębiorcy wykonywanej przezeń działalności gospodarczej oraz nadaje ks

W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny, może posługiwać się danymi i nazwą firmy tej osoby. Na przykład firma „ABC Jan Kowalski” jako zarządca sukcesyjny może usłyszeć swoje imię i nazwisko w połączeniu z nazwą przedsiębiorstwa po zmarłym – tak jak „ABC Jan Kowalski w spadku”.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Wszyscy przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą ustanowić zarządcę sukcesyjnego, którym może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorca może zapobiec nagłym zmianom w zarządzie, tworząc pełnomocnika sukcesyjnego. Osoba ta będzie wtedy odpowiadać za firmę, gdy aktualny zarządca przestanie spełniać swoje obowiązki, umrze lub straci możliwość działania ze wszelkiego rodzaju powodów – na przykład odebrania pozwolenia na prowadzenie działalności przez władze publiczne.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, musisz:

  • złożyć oświadczenie na piśmie i wskazać odpowiednią osobę albo postanowić, że prokurent będzie tym zarządcą po Twojej śmierci;
  • uzyskać zgodę danej osoby na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego;
  • dokonać rejestracji zarządcy sukcesyjnego w CEIDG,

Zgłoszenia zarządcy sukcesyjnego można dokonać online. Zmiany w CEIDG są bezpłatne i nie wymagają zbędnych formalności.

Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy  w ciągu 2 miesięcy od zgonu w formie aktu notarialnego. Proces ten wymaga także pozytywnej decyzji zarządcy i następnie notariusz musi go zgłosić do CEIDG.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym

Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest objęta żadnym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej – np. spadkobiercy lub pracownicy przedsiębiorcy, a także prokurent wskazany w umowie udzielonej mu prokury lub zastrzeżonej dla już istniejącego prokurenta.

Czym zajmuje się zarządca sukcesyjny?

Zarządca sukcesyjny pełni funkcję „zastępcy” dla zmarłego przedsiębiorcy do czasu ustalenia formalności spadkowych. Proces ten może potrwać do 2 lat w prawie wszystkich przypadkach, chociaż w niektórych sytuacjach może być to 5 lat.

Sukcesja – konsultacja

Odpowiedz sobie sam na pytanie, czy istnieje ryzyko, że funkcjonowanie działalności Twojego przedsiębiorstwa może być zagrożone?

Jeśli tak, lub brak Ci pewności, skorzystaj z darmowej konsultacji z doradcą i rozwiej swoje wątpliwości. 

UMÓW KONSULTACJĘ

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodne z polityką prywatności.